LVV congres 'De Vertrouwenspersoon: van rol naar Professional'
Donderdag 18 november 2021

Keuzes
Inspiratierondes
 
Inspiratieronde 1 Philo Hermans: "Leer jezelf en de ander beter kennen en begrijpen d.m.v. inzicht in
       drijfveren!"

Inspiratieronde 2    Philo Hermans: "Leer jezelf en de ander beter kennen en begrijpen d.m.v. inzicht in
       drijfveren!"

Let op! 
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw keuzes, maar wij kunnen dit niet garanderen. Daarom adviseren we u om een alternatieve keuze hieronder aan te vinken.

Alternatieve keuze  
Alternatieve 
keuze Inspiratieronde Philo Hermans: "Leer jezelf en de ander beter kennen en begrijpen d.m.v. inzicht in
       drijfveren!"

Dieetwensen? Zo ja, welke?
   
Eventuele opmerkingen

Beeldmateriaal congres
Op het congres worden foto’s genomen voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als u er bezwaar tegen hebt dat u herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij u vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van het congres bij de registratiebalie.
Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren.