Aanmeldformulier verzorgen regionale bijeenkomst 2019

Voor en achternaam *

Wat is het onderwerp van de workshop?  (beschrijf in max 5 woorden) *

Wat is de titel van de workshop?  (max 5 a 6 woorden) *

Wil je een korte inleiding van de workshop geven? (beschrijf in maximaal twee zinnen de methodiek/ theorie / uitwerking van het onderwerp van de workshop) *

Wat is de meerwaarde voor de deelnemers (coaches)? (Noem 3 resultaten van het volgen van de workshop) *

Op welke competentie(s) van het Competence Framework heeft de workshop betrekking? (Noem maximaal 3 competenties en geef per competentie een korte toelichting )*

Over de spreker - vertel iets over je achtergrond en werkervaring maw waarom ben jij deskundig op het onderwerp van de workshop? (Beschrijf beknopt maximaal 5 opleidingen/ werkervaring of anders opgedane ervaring(en) *

Heb je deze workshop eerder verzorgd of heb je eerder gesproken over dit onderwerp? Zo ja, wanneer? *

Wat is je website? *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Ik ben aangesloten bij NOBCO *

Ik ben bereid om workshop 3x op verschillende locaties te verzorgen *

Beschik je over een eigen locatie? *

 

De velden met een * zijn verplicht.